HUISHOUDELIJK REGLEMENT/ ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Om met een grote groep mensen een mooi koor te kunnen vormen, zijn er spelregels nodig. Hieronder kun je lezen wat de werkwijze is van Dagkoor Deventer en wat van de leden wordt verwacht:

 

 

Het Dagkoor Deventer zingt een breed repertoire, van pop tot klassiek tot wereldmuziek. We werken uiteindelijk toe naar een paar keer per jaar een optreden of concert.

 

 

 

 

 

VOOR IEDEREEN

 

 

Dagkoor Deventer staat voor ‘lekker’ zingen, recht vanuit het hart.

 

 

Er zijn daarom geen audities of stemtesten. Iedereen is welkom!

 

 

De dirigent leidt de repetities, maar van de leden wordt enige zelfwerkzaamheid verwacht:

 

 

Ken je stempartij, teksten en weet waar je moet invallen.

 

 

We beginnen iedere repetitie met een aantal inzingoefeningen. De repetitie is geen zangles. Mensen die zich verder willen bekwamen in zangtechniek kunnen bij de dirigent vragen naar een geschikte zangdocent.

 

 

 

 

 

REPETITIES

 

 

Dagkoor Deventer woensdagmorgen in de Deventer schouwburg, lokaal 3.04.

 

 

De aanvang van de repetitie is 9:30 uur. We hebben om 10.30 pauze en repeteren daarna door tot 11.30.

 

 

Indien je verhinderd bent, stuur een mail of stuur een bericht in de daarvoor bestemde appgroep. Tijdens basisschoolschoolvakanties van de gemeente Deventer of feestdagen vervallen de repetities. De vakanties staan vermeld op de factuur.

 

 

Het koor kent 2 appgroepen te weten SOS En de babbelbox. De eerste is voor ‘noodgevallen’, in de tweede mag en kan je alles delen wat je kwijt wil.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Dagkoor Deventer

 

 

Deelname en contributie

 

 

De contributie van Dagkoor Deventer is € 25,50 per maand. Maandelijks worden de facturen verstuurd. De facturering is maandelijks en elf maanden per jaar. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. De opzegtermijn is 1 maand.

 

 

a. Je kunt op elk moment in het jaar lid worden van het koor.

 

 

b. Wij hanteren een maand opzegtermijn. Opzeggen dient schriftelijk per mail te gebeuren.

 

 

c. De betaling loopt het hele door, ook als de zangerniet bij de repetities is. Restitutie zal niet plaatsvinden. In geval van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden is opschoten van de contributie bespreekbaar, echter nooit met terugwerkende kracht.

 

 

d. Het Dagkoor Deventer kan besluiten om de repetities plaats te laten vinden op een andere locatie binnen dezelfde gemeente, of te laten leiden door een andere dirigent.

 

 

e. Indien een repetitiemorgen niet kan doorgaan doorziekte of omstandigheden van de dirigent, wordt uiterlijk na de derde keer vervanging geregeld.

 

 

f. Mochten de repetities op last van de overheid worden stilgelegd door bijvoorbeeld het uitbreken van een pandemie, dan is sprake van overmacht. Het Dagkoor Deventer gaat dan niet over op restitutie van de contributie. Dit geldt ook voor andere exceptionele gebeurtenissen zoals extreme weersomstandigheden of rampen.

 

 

g. Tijdens repetitiemomenten en optredens kan geluids- en/of beeldmateriaal worden gemaakt voor publiciteits- of oefendoeleinden. Door het aanmelden bij het koor ga je akkoord met het plaatsen van dit materiaal op internet of in andere media. Zelfgemaakte film- of foto-opnames mogen alleen na overleg en toestemming van het Dagkoor Deventer gepubliceerd worden.

 

 

h. Het Dagkoor Deventer voldoet aan de GDPR/ AVG wetgeving omtrent privacy en persoonsgegevens. De gegevens die nodig zijn voor inschrijving bij het koor zijn: Volledige naam, adresgegevens voor de facturering, mail en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om onderling te kunnen communiceren en worden nooit zonder toestemming van de betrokkene gedeeld met derden.